dr n. med. Zbigniew Studzińskispec. ginekolog, położnikPREZENTACJE PRAC NA POSIEDZENIACH I ZJAZDACH NAUKOWYCH

 • Ocena przydatności funkcji expotencjalnej wg Shepard’a do określenia masy płodu w warunkach Izby Przyjęć Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Słupsku. Z. Studziński, D. Kuś, M. Markiewicz, D. Branicka. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, styczeń 1992.
 • Analiza przyczyn porodów przedwczesnych oraz umieralności płodów i noworodków urodzonych z porodów przedwczesnych. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, sesja wyjazdowa w Słupsku, październik 1993.
 • Analiza chorych na raka śluzówki macicy ze szczególnym uwzględnieniem występowania innych nowotworów. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, sesja wyjazdowa w Słupsku, 21 listopad 1997.
 • Guz mezodermalny mieszany szyjki macicy opis przypadku klinicznego. Z. Studziński, A. Filipczak, D. Branicka. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, sesja wyjazdowa w Słupsku, 21 listopad 1997.
 • Współistnienie raka gruczołowego jajnika z ciążą jajowodową oraz rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy. Z. Studziński, A. Filipczak, D. Branicka. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, 1998.
 • Guz jajnika o granicznej złośliwości współistniejący z ciążą opis przypadku klinicznego. Z. Studziński, A. Filipczak, D. Branicka. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, 1998.
 • Przetrwała ciąża jajnikowa opis przypadku. Z. Studziński, D. Branicka, A. Filipczak. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku, grudzień 1998.
 • The coexistance endometrial cancer with second primary malignant neoplasma. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na The 4th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 14-20 marzec 1999.
 • Omental cyst imitating tumor of ovary case report. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na The 4th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 14-20 marzec 1999.
 • Initial estimation effect of body mass on survival patients with endometrial carcinoma. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na The 4th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 14-20 marzec 1999.
 • Olbrzymi włókniak krezki okrężnicy poprzecznej imitujący guz jajnika opis przypadku. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku 31 marca 2000.
 • Współistnienie drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego u chorych na raka jajnika. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku 31 marca 2000.
 • Analiza przeżycia chorych na raka endometrium w stopniu Ia leczonych operacyjnie oraz leczonych operacyjnie z uzupełniającą radioterapią. Z. Studziński. Praca prezentowana na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Kraków Przegorzały, 22-24 czerwiec 2000.
 • Analiza przebiegu ciąży, porodu oraz stanu noworodka u kobiet w wieku 40 lat lub starszych. Z. Studziński, R. Iwaszko, G. Natora. Praca prezentowana na XXVII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16 września 2000.
 • Analiza 33 przypadków wspólnego występowania drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego u chorych na raka jajnika i raka endometrium. Z. Studziński. Praca prezentowana na XXVII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16 września 2000.
 • Analiza chorych na raka endometrium leczonych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala w Słupsku. Z. Studziński. Praca prezentowana na XXVII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Szczecin 13-16 września 2000.
 • Obustronne przerzutowe guzy jajników (Guzy Krukenberga) w przebiegu raka żołądka?. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku 8 grudzień 2000.
 • Olbrzymi trichobezoar żołądka współistniejący z ciążą wewnątrzmaciczną opis przypadku klinicznego. Z. Studziński, Z Grzybowski. Praca prezentowana na posiedzeniu Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddział w Gdańsku 16 grudnia 2000.
 • Bilateral metastatic ovarian tumors (Krukenberg’s tumors) in the course of stomach cancer?. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 11-18 marzec 2001.
 • The analysis of risk factors in patients with endometrial carcinoma. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 11-18 marzec 2001.
 • Giant trichobezoar in the stomach coexisting with pregnancy case report. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 11-18 marzec 2001.
 • Analysis of 33 cases multiple primary cancers associated with ovarian and endometrial cancer. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 11-18 marzec 2001.
 • Tumor Abricosov of the vagina case report. Z. Studziński, D. Branicka. Praca prezentowana na: The 5th Congress of the European Society for Gynecologic and Obstetric Investigation. Madonna di Campiglio (Italy) 11-18 marzec 2001.
 • Występowanie raka jajnika u chorych na raka sutka. Z. Studziński. Praca prezentowana na Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Onkologicznej w Poznaniu 18-20 maj 2001.
 • Współistnienie raka jajnika z rakiem endometrium. Z. Studziński. Praca prezentowana na Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Onkologicznej w Poznaniu 18-20 maj 2001.
 • Obustronne guzy Krukenberga jajników w przebiegu raka żołądka opis przypadku klinicznego. Z. Studziński. Praca prezentowana na Międzynarodowym kongresie Ginekologii Onkologicznej w Poznaniu 18-20 maj 2001.
 • Cięcie cesarskie Misgav-Ladach w porównaniu z techniką Pfannenstiela. Z. Studziński. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku 22 luty 2002.
 • Wodonercze w przebiegu promienicy żeńskich narządów płciowych R. Iwaszko, Z. Studziński,. Praca prezentowana na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Gdańsku 22 luty 2002.
 • Poszukiwanie różnic występowania drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego u pacjentek z rakiem ednometrium oraz rakiem jajnika. Z. Studziński. Praca prezentowana na XXVIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz 17-20 wrzesień 2003.
 • Analiza kliniczna oraz przeżycie pacjentek operowanych z powodu guzów Krukenberga. Z. Studziński. Praca prezentowana na XXVIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz 17-20 wrzesień 2003.
 • Poszukiwanie czynników prognostycznych występowania raka sutka u pacjentek chorych na raka jajnika. Z. Studziński. Praca prezentowana na XXVIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Bydgoszcz 17-20 wrzesień 2003.
 • Występowanie dwóch pierwotnych nowotworów złośliwych problem diagnostyczny i terapeutyczny. Z. Studziński. Praca prezentowana na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Współczesne poglądy na reperacje w ginekologii. Lublin, 6-8 maja 2004.
 • Guzy Krukenberga jako problem interdyscyplinarny. Z. Studziński. Praca prezentowana na Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Współczesne poglądy na reperacje w ginekologii. Lublin, 6-8 maja 2004.
 • Przerzutowe guzy jajników z innych narządów jako jeden z problemów interdyscyplinarnych. Z. Studziński. Praca prezentowana na I Akademickiej Konferencji Naukowej Katedry Pielęgniarstwa PAP w Słupsku. Ustka 20-21 październik 2006.