dr n. med. Zbigniew Studzińskispec. ginekolog, położnikPUBLIKACJE PRAC NAUKOWYCH

 • Analiza współistnienia raka błony śluzowej macicy z innymi nowotworami łagodnymi i złośliwymi oraz endometriozą. Zbigniew Studziński, Danuta Branicka. Gin Pol 1998; 69(5): 273-8.
 • Współistnienie raka gruczołowego jajnika z ciążą jajowodową oraz rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy. Zbigniew Studziński, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Gin Pol 1998; 69(11): 805-8.
 • Przetrwała ciąża jajnikowa opis przypadku. Zbigniew Studziński, Danuta Branicka, Andrzej Filipczak, Krystian Oliński. Gin Pol 1999; 70(1): 33-5.
 • Wstępna ocena wpływu masy ciała na przeżycie chorych na raka błony śluzowej macicy. Zbigniew Studziński, Danuta Branicka. Gin Pol 1999; 70(2): 81-5.
 • Guz jajnika o granicznej złośliwości współistniejący z ciążą opis przypadku. Zbigniew Studziński, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Gin Pol 1999; 70(2): 101-4.
 • Współistnienie raka endometrium z drugim pierwotnym nowotworem złośliwym. Zbigniew Studziński, Danuta Branicka. Gin Pol 1999; 70(4): 186-92.
 • Torbiel sieci większej imitująca guz jajnika opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Gin Pol 1999; 70(6): 450-2.
 • Ciąża zakończona urodzeniem zdrowego noworodka po leczeniu skojarzonym z powodu rozrodczaka jajnika opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Sławomir Kaliński, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Gin Pol 1999; 70(8): 543-7.
 • Olbrzymi trichobezoar żołądka współistniejący z ciążą wewnątrzmaciczną opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Zbigniew Grzybowski. Gin Pol 1999; 70 (11): 830-4.
 • Analiza współistnienia raka endometrium z mięśniakami macicy. Zbigniew Studziński, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Ginl Pol 2000; 71(3): 123-9.
 • Olbrzymi włókniak krezki okrężnicy poprzecznej imitujący guz jajnika opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Zbigniew Grzybowski, Danuta Branicka. Gin Pol 2000; 71(7): 636-40.
 • Guz Abrikosova pochwy opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Waldemar Golian, Andrzej Filipczak, Danuta Branicka. Gin Pol 2000; 71(12): 1536-8.
 • Mixed mesodermal tumor of the uterine cervix description of clinical case. Zbigniew Studziński, Witold Zajewski. Acta Gynecol Obstet Scand 2001; 80(11): 1077-8.
 • Całkowite wynicowanie macicy w III okresie porodu opis przypadku klinicznego. Zbigniew Studziński, Danuta Branicka. Gin Pol 2001; 72(11): 881-4.
 • Analiza dynamiki powiększania się tętniaka aorty brzusznej na podstawie oceny ultrasonograficznej w badaniu wieloośrodkowym. Zbigniew Grzybowski, Zbigniew Studziński, Piotr Gutowski, Antoni Drapella, Tomasz Marszałek, Aleksander Falkowski, Andrzej Król. Polski Przegląd Chirurgiczny 2001; 73(11): 978-89.
 • Cięcie cesarskie sposobem Misgav-Ladach w porównaniu z techniką Pfannenstiela Zbigniew Studziński. Gin Pol 2002; 73(8) 672-6.
 • Wodonercze w przebiegu promienicy żeńskich narządów płciowych Rafał Iwaszko, Zbigniew Studziński. Gin Pol 2002; 73(9) 779-82.
 • Bilateral metastatic ovarian tumors (Krukenbergs tumors) in the course of stomach cancer. Zbigniew Studziński, Witold Zajewski. Arch Gynecol Obstet 2002; 267(2) 95-7.
 • Factors affecting survival of 121 patients treated for endometrial carcinoma at Polish hospital. Zbigniew Studziński, Witold Zajewski. Arch Gynecol Obstet 2003; 267(3) 145-7.
 • Ciąża i poród u kobiet po 40 roku życia. Zbigniew Studziński. Wiad Lek 2004; 57(3-4): 140-4.
 • Analiza 33 przypadków wspólnego występowania drugiego pierwotnego nowotworu złośliwego u chorych na raka jajnika i raka endometrium. Zbigniew Studziński, Zoran Stoicev. Nowotwory Journal of Oncology 2005; 55(2):141-5.